Kau mo e kakai fefine 'i hono tufaki faito'o konatapu

Hopo

Posted on Monday 27th of June 2016 08:32:38 AM

Lolotonga malu'i tali hopo toe fakahoko kaiha'a kehekehe

Hopo

Posted on Monday 27th of June 2016 08:31:54 AM

'Ikai toe lava liliu to'onga mo'ui mei he kaiha'a mo e haefale

Hopo

Posted on Monday 27th of June 2016 08:31:05 AM

Talu faihia kei ta'u 19 a'u mai 'eni ki he ta'u 60 kei kaiha'a pe

Hopo

Posted on Monday 27th of June 2016 08:30:24 AM

Ka loloa alea'i 'o e Patiseti, 'e lava fai 'a e vahe 'ova taimi

Lau 'Etita

Posted on Monday 27th of June 2016 08:29:34 AM

Totonu ke paaki ngaahi tu'unga vahenga hange ko ia kimu'a

Ke Hoko Mai Ho Pule'anga

Posted on Monday 27th of June 2016 08:28:45 AM

Tukuaki'i longo 'a Tu'ivakano hono 'eke atu paasipooti

Ko e 'alu eni ke uike 'e 2 mo e te'eki ke ongona mei he Sea 'o e Fale Alea

Posted on Monday 20th of June 2016 06:58:52 AM

Ko ha 'oku fakafepaki ki he Tu'i?, Pule'anga motu'a mo Tu'ivakano

'I he ngaahi fakamatala 'oku ma'u 'e he Kele'a

Posted on Monday 20th of June 2016 06:57:43 AM

Fakafoki faka'ilo Tu'iha'ateiho ki he fakamaau lahi

Na'e fuofua ui 'i he pongipongi Tusite 7 'o Sune 'a e hopo tukuaki'i kehekehe pe 'o Nopele Tu'iha'ateiho

Posted on Monday 20th of June 2016 06:56:39 AM

Tokolahi kau mama tapaka faka'amu ke tuku ifi

Na'e kamata fakataha pe foki 'a e kemipeini Tuku Ifi leva

Posted on Monday 20th of June 2016 06:55:28 AM